2017 created by Best Quality

  Sprawdź wszystkie systemy

  W górę!

HACCP


 

Kontakt

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami!

 

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) jest systemem, który identyfikuje, szacuje i kontroluje wszystkie zagrożenia bezpieczeństwa żywności. Można go najkrócej określić jako system zapewniania bezpieczeństwa żywności.

Tradycyjny sposób badania wyrobów gotowych polegający na wyrywkowym pobieraniu i badaniu próbki z partii wyrobów gotowych, nie gwarantuje ich bezpieczeństwa. W systemie HACCP główny nacisk związany z nadzorem nad żywnością kładzie się na przyczyny zagrożeń bezpośrednio w miejscu ich powstawania ( a również podczas magazynowania i transportu ).

HACCP jest systemowym postępowaniem mającym na celu identyfikację zagrożeń jakości zdrowotnej żywności oraz ryzyka ich wystąpienia, podczas wszystkich etapów procesów produkcji i dystrybucji żywności. Jest to również system, który kontroluje i opanowuje wszystkie zagrożenia istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa konsumenta i ochrony jego zdrowia.

HACCP chroni interesy konsumenta dając mu pewność bezpieczeństwa i wysokiej jakości zdrowotnej nabywanych produktów spożywczych. Chroni również interesy producenta, który prowadząc w odpowiedni i udokumentowany sposób proces produkcyjny może udowodnić, że robi wszystko aby wytworzyć produkt bezpieczny dla zdrowia.

System HACCP obejmuje siedem podstawowych zasad:

1. Przeprowadzenie analizy zagrożeń


2. Określenie krytycznych punktów kontroli ( CCP )


3. Ustalenie wartości krytycznych

 

4. Opracowanie systemu monitorowania w każdym CCP

 

5. Ustalenie działań korygujących

 

6. Ustalenie procedur weryfikacyjnych

 

7. Prowadzenie dokumentacji

CELEM  SYSTEMU HACCP  

jest wyeliminowanie zagrożenia już od momentu powstania surowca dając konsumentowi bezpieczny produkt.

 

logo BQ