logo BQ

VLOG jest standardem stworzonym przez niemieckie stowarzyszenie Verband Lebensmittel ohne Gentechnik e.V. w celu potwierdzania, że dany produkt spożywczy nie zawiera żadnych składników modyfikowanych genetycznie (GMO) ani dodatków wytwarzanych z pomocą GMO. Zakaz ten dotyczy zatem również witamin, aromatów, enzymów itp.

 

Z uwagi na realne zagrożenie GMO nasilające się w ostatnim czasie, kraje UE, kładą szczególny nacisk by jak najbardziej uszczelnić możliwość przedostawania się niekontrolowanych dostaw surowców i produktów GMO przez swoje granice. Właśnie z tego względu standard VLOG staje się coraz bardziej popularny.

 

Standard VLOG nakazuje, by podmioty certyfikowane, sprzedające surowce i produkty nim objęte dążyły w nich do braku GMO. Nie oznacza to jednak, że poziom GMO w surowcu będzie równy zeru, gdyż problemem mogłaby się tu okazać granica wykrywalności.

Użyte w standardzie VLOG „ohne” (bez) dopuszcza zawartość GMO, w produktach i surowcach od niego wolnych nawet do 0,1%. Są jednak przypadki, w których to prawo UE dopuszcza wyższy poziom GMO, w produktach i surowcach,a sprzedawanych i definiowanych jako wolne od GMO. Te wyjątki są szczegółowo wymienione w standardzie VLOG.

 

Dla kogo dedykowany jest standard?

 

Standard kierowany jest do podmiotów produkcyjnych i handlowych chcących wykazać, że ich produkty są wolne od GMO i zgodne z wymogami prawa w tym zakresie.

Ponadto standard ten wymagany jest także od dostawców, którzy muszą przedstawić dowód swoim odbiorcom o nie stosowaniu surowców GMO.

Jesteś zainteresowany?  Skontaktuj się z nami!

 

Kontakt

VLOG


 

  W górę!

  Sprawdź wszystkie systemy

 2017 created by Best Quality