2017 created by Best Quality

  Sprawdź wszystkie systemy

  W górę!

QS - System


 

Kontakt

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami!

 

System Certyfikacji QS jest systemem zapewnienia bezpieczeństwa żywności i pasz. Zapewnia on kontrolę na każdym etapie procesu produkcji, począwszy od gospodarstwa rolnego, poprzez producentów pasz, hodowców zwierząt, ubojnie, masarnie aż po produkt finalny, który konsument znajduje na półce sklepowej. Systemem QS można objąć także produkcję warzyw i owoców czy detaliczną sprzedaż żywności.

 

System QS został podzielono na różnorodne zakresy, wśród których znajdziemy:

 

Sektor pasz, który w systemie zarządzania jakością obejmuje:

 • Produkcja materiałów paszowych

 • Handel

 • Transport

 • Przechowywanie i przeładunek

 • Produkcja dodatków paszowych i premiksów

 • Usługowe mieszanie pasz przy pomocy przenośnych urządzeń

 

Sektor hodowli zwierząt:

 

Sektor produkcji mięsa:

 • Ubój/odkastnianie

 • Przetwarzanie

 • Rzeźnia

 • Sprzedaż hurtowa

 • Sprzedaż detaliczna

 

Sektor owoców i warzyw:

 • Producenci

 • Sprzedaż hurtowa

 • Przygotowywanie/ przetwarzanie owoców i warzyw

 • Logistyka

 • Sprzedaż detaliczna

 • koordynatorzy
   

 

System QS został utworzony oraz jest wspierany przez firmę QS Qualität und Sicherheit GmbH, której udziałowcami są stowarzyszenia i organizacje z branży rolno-spożywczej.

 

 

Celem standardu QS jest zagwarantowanie, aby żywność trafiająca o ostatecznego konsumenta była całkowicie bezpieczna i zgodna z deklarowaną jakością. System ten poza określeniem standardów dla certyfikowanego przedsiębiorstwa kładzie nacisk na łańcuch dostawców oraz kontrolę laboratoryjną surowców i produktów gotowych.

 

Korzyści z wdrożenia QS

 

- zintegrowanie procedur ryzyka i środków zapobiegawczych w aspekcie bezpieczeństwa żywności

- podnoszenie bezpieczeństwa żywności i obniżenie ryzyka przenoszenia patogenów

- wzrost zaufania kontrahentów, klientów, jednostek kontrolujących i dostawców szczególnie na rynkach zachodnich

- zapobieganie pozwom sądowym z tytułu odpowiedzialności za produkt

- efektywność w prowadzeniu systematycznej analizy i realizacji nadzoru w celu zapobiegania lub eliminacji zagrożeń istotnych dla    

  bezpieczeństwa artykułów spożywczych oraz pasz dla zwierząt, a także redukcji ryzyka do akceptowalnego poziomu.


System QS jest w wielu zakresach systemem równoważnym dla systemu GMP+.

 

logo BQ