logo BQ

ISCC jest jednym z wiodących systemów certyfikacji w zakresie emisji gazów cieplarnianych i zrównoważonego rozwoju bioenergii. W 2010 roku iSCC otrzymało pierwsze oficjalne międzynarodowe uznanie od władz niemieckich. W lipcu 2011 Komisja Europejska uznałą ISCC jako jeden z pierwszych systemów wykazujących zgodność z wymaganiami dyrektywy RED II.

 

Dodatkowo zostało opracowane rozszerzenie systemu nazwane ISCC PLUS, które ma zastosowanie w sektorach żywności, pasz, techniczne-chemiczne (np. Bioplastiki) i innymi materiałami (np. stałej biomasy). Certyfikacja ISCC może być zastosowana w celu spełnienia wymagań prawnych w odniesieniu do bioenergii, jak równiez w celu wykazania trwałości i identyfikalności surowców w przemyśle spożywczym, paszowym i chemicznym.

 

Dlaczego warto wybrać system certyfikacji ISCC ?

 

- ISCC obejmuje cały łańcuch dostaw od uprawy do konsumenta i zapewnia identyfikowalność w całym łańcuchu dostaw.

- ISCC to globalny system obejmujący wszystkie rodzaje biomasy – do stosowania na rynkach Unii Europejskiej jak i poza nim,

- ISCC został udowodniony w praktyce: na całym świecie wystawiono już ponad 4800 certyfikatów,

- ISCC nie jest zależny od związków zawodowych – zrównoważona reprezentacja zainteresowanych stron i przejrzyste procesy to kluczowe cechy systemu. Dzięki temu zapewniona jest wiarygodność w odbiorze społecznym i zapewnia długoterminowe bezpieczeństwo dla firm korzystających z systemu,

- ISCC oferuje unikalne, kompleksowe narzędzie do obliczania emisji gazów cieplarnianych.

 

 

ISCC poza systemem ISCC EU jest operatorem standardów takich jak ISCC PLUS oraz ISCC NON-GMO.

 

ISCC


 

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami!

 

Kontakt

  W górę!

  Sprawdź wszystkie systemy

 

 

ISCC PLUS

ISCC UE

ISCC Non-GMO

Rynek / zakres stosowania

Żywność, Pasze, Produkty na bazie biopierwiastków, Energia, Biopaliwa poza UE

Biopaliwa w UE

Żywność, Pasza, całkowicie niezależna od ogólnej certyfikacji ISCC w zakresie zrównoważenia środowiskowego, społecznego i gospodarczego na poziomie gospodarstwa

Uznanie

Dobrowolna certyfikacja dla rynków nieuregulowanych. Uznane przez SAI, Unilever, CocaCola i Fefac

Uznany przez Komisję Europejską (WE) w celu wykazania zgodności z RED i FQD

Zgodność z wartościami progowymi zgodnie z rozporządzeniem WE w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy 2 oraz dostosowaniem do ustawy o wdrażaniu technologii genetycznej WE

Przyjęcie innych programów

Tylko ISCC (wymagana certyfikacja ISCC całego całego łańcucha dostaw).
Przyjęcie dalszych planów możliwe przy pozytywnym benchmarkingu

Akceptacja wszystkich krajowych i VS, które są rozpoznawane przez KE 5

VLOG

Materiały objęte

Wszystkie rodzaje surowców rolnych i leśnych, odpady i pozostałości, biogaz i glony, odnawialne surowce pochodzenia nie biologicznego (np. Energia odnawialna z wiatru lub wody), bakterie i wychwytywanie dwutlenku węgla w celach transportowych

Wszystkie rodzaje surowców rolnych i leśnych, odpady i pozostałości, biogaz i glony

Wszystkie typy materiałów rolniczych

Wolontariackie dodatki
(patrz poniżej)

Zarządzanie środowiskiem i bioróżnorodność, chemikalia sklasyfikowane, niezmodyfikowane genetycznie, emisja gazów cieplarnianych, materiały eksploatacyjne, SAI Gold

Nie dotyczy

Można łatwo połączyć z wymogami certyfikacji zrównoważonego rozwoju, takimi jak ISCC PLUS

 

 

W ramach certyfikacji biomasy i biopaliw proponujemy jeden z poniższych systemów:

KZR INIG

ISCC

REDcert

 2017 created by Best Quality