logo BQ

Opisane wymagania normy ISO 22000 umożliwiają zaplanowanie, wdrożenie, funkcjonowanie, utrzymanie i aktualizację systemu HACCP, najbardziej kompleksowo z dotychczas napisanych w tym zakresie standardów.

W praktyce wiele firm nadal nie radzi sobie z utrzymaniem i weryfikacją systemu HACCP, często nie potrafiąc skutecznie wkomponować jego wymagań w codzienne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Norma ISO 22000 opisuje jak zarządzać dobrymi praktykami oraz systemem HACCP, opartymi o wymagania normy ISO 9001.

 

Konstrukcja tej normy wymusza bieżącą aktualizację systemu, a także jego nieustanne sprawdzanie pod kątem skuteczności zastosowanych rozwiązań oraz nadaje mu dynamiczny charakter, co pociąga za sobą konieczność ciągłego doskonalenia.

 

W ogólnym ujęciu norma ISO 22000 bazuje na następujących czterech kluczowych filarach:


- Programy Dobrej Praktyki Produkcyjnej, w tym Dobrej Praktyki Higienicznej (GMP/GHP)

 

- Zasady systemu HACCP

 

- Weryfikacja systemu HACCP

 

- Zasady komunikacji wewnętrznej i zewnętrzne

 

 

Dlaczego ISO 22000:2005?

Obecnie w branży spożywczej, przez wzgląd na bezpieczeństwo konsumenta, nieustannie ulegają zaostrzeniu nie tylko wymagania prawne, ale też cały czas rośnie presja odbiorców, głównie sieci handlowych, na jakość i bezpieczeństwo artykułów spożywczych. Istnieje cały szereg międzynarodowych przepisów i norm dotyczących procesów kontroli w zakresie produkcji i dystrybucji artykułów spożywczych. 

Dlatego też odbiorcami normy są producenci chcący eksponować, że kładą duży nacisk na dbałość o jakość i bezpieczeństwo produktów oferowanych zarówno swoim obecnym jak i przyszłym odbiorców, a także samym konsumentom.

 

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami!

 

Kontakt

ISO 22000


 

  W górę!

  Sprawdź wszystkie systemy

 2017 created by Best Quality