2017 created by Best Quality

  Sprawdź wszystkie systemy

  W górę!

FAMI - QS


 

Kontakt

Jesteś zainteresowany?  Skontaktuj się z nami!

 

 

System Fami-QS jest dedykowany dla branży paszowej. W szczególności jego odbiorcami są firmy produkujące premiksy oraz dodatki paszowe. Jako, że jest to system łańcuchowy, to certyfikują się na zgodność z nim również firmy handlowe jak i mieszalnie pasz.

 

 

System Fami QS obejmuje swoim zakresem:

- składniki pasz funkcjonalnych, do których zalicza się dodatki paszowe i specjalistyczne materiały paszowe

- mieszanki paszowe ( premiksy, mieszanki dietetyczne, mieszanki paszowe uzupełniające).

 

 

Fami-QS opracowany został przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Premiksów i Dodatków Paszowych by sprostać wymaganiom zawartym w rozporządzeniach WE 183/2005 i 1831/2003.

Na przestrzeni lat stał się jednak systemem bardzo szczegółowym i rozbudowanym, obejmując swym działaniem praktycznie każdy etap łańcucha paszowego.

Może on stanowić alternatywę dla popularnego w Polsce systemu GMP+ z którym to jest równoważny.

 

Celem standardu FAMI-QS jest zagwarantowanie, aby mieszanki paszowe specjalnego przeznaczenia i premiksy  spełniały określone wymagania dotyczące ich składu (ilościowego i jakościowego) w tym występowania w nich zanieczyszczeń i stanowiły bezpieczny składnik pasz.

System ten poza określeniem standardów dla  przedsiębiorstwa kładzie nacisk na łańcuch dostawców i kontrolę surowca. 

 

Korzyści z wdrożenia FAMI-QS

 

- zintegrowanie procedur ryzyka i środków zapobiegawczych w aspekcie bezpieczeństwa żywności

- podnoszenie bezpieczeństwa żywności i obniżenie ryzyka przenoszenia patogenów

- wzrost zaufania kontrahentów, klientów, jednostek kontrolujących i dostawców

- efektywność w prowadzeniu systematycznej analizy i realizacji nadzoru w celu zapobiegania lub  

  eliminacji zagrożeń istotnych dla bezpieczeństwa artykułów spożywczych oraz pasz dla zwierząt,

  a także redukcji ryzyka do akceptowalnego poziomu.

 

logo BQ