2017 created by Best Quality

REDcert

ISCC

KZR INIG

W ramach certyfikacji biomasy i biopaliw proponujemy jeden z poniższych systemów:

  Sprawdź wszystkie systemy

  W górę!

Kontakt

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami!

 

KZR INIG


 

logo BQ

 

 

Jest to polski system certyfikacji biopaliwowej, którego właścicielem jest Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie. System uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną i w dniu 3 czerwca 2014 roku uzyskał uznanie Komisji Europejskiej w sprawie zatwierdzenia systemu „KZR INiG” w odniesieniu do wykazania zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 2009/28/WE. Obecnie KZR INIG dostosowany został do dyrektywy RED II  (2018/2001).

 

Certyfikaty wystawione w ramach KZR INiG są uznawane w zakresie produkcji i handlu biomasy/ biokomponentów przez inne systemy certyfikacji jak również przez samą Komisję Europejską i jest to system równoważny takim systemom jak RedCert EU czy ISCC EU. 

System ten nie jest jednak równoważny w zakresie odpadów z innymi systemami biopaliwowymi, takimi jak: REDcert czy ISCC.

 

 

Wdrożenie Systemu KZR INIG ma zapewnić przedsiębiorcom szczególnie krajowym działającym w łańcuchu dostaw biopaliw, biopłynów i biokomponentów, udowodnienie spełnienia wymagań w zakresie zrównoważonego rozwoju, zgodnie z wymagania dyrektyry RED II oraz znowelizowanej ustawy i biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

 

Proces certyfikacji zakończony jest wydaniem certyfikatu jakości biokomponentu, ważnego przez okres 1-go roku.

 

Zakresy certyfikacji:

 

 • indywidualna produkcja rolna i sprzedaż (z magazynowaniem lub bez magazynowania);

 • pierwszy punkt skupu (z magazynowaniem/bez magazynowania):

         - surowców rolnych,

         - odpadów/pozostałości rolnych,

         - innych odpadów/pozostałości,

         - pozostałości z leśnictwa; 

 • tłocznia oleju;cukrownia;gorzelnia;

 • produkcja biopaliwa: etanolu/ ETBE/FAME/ inne .......................;

 • uwodornienie/współuwodornienie;

 • produkcja biowęglowodorów;

 • produkcja biopłynów

 • biogazownia;

 • instalacja do produkcji biometanu;

 • produkcja paliw stałych (pochodzących z biomasy);

 • produkcja paliw węglowych z recyklingu;

 • produkcja odnawialnych ciekłych i gazowych paliw transportowych pochodzenia niebiologicznego;

 • jednostka przetwórcza biomasy stałej;

 • inny przetwórca biomasy (należy określić);handel z magazynowaniem lub bez;

 • dostawca końcowy, producent ciepła i/lub energii elektrycznej;

 • inne, należy określić.

 

 

W zależności od charakteru działalności, odpowiedni zakres certyfikacji należy podać na formularzu zgłoszeniowym oraz w umowie. Podany zakres zostanie umieszczony na certyfikacie.

 

Wyleczenia emisji gazów cieplarnianych (GHG)

 

Posiadamy bardzo duże doświadczenie w obliczaniu emisji gazów cieplarnianych dla produkcji biomasy/ biokomponentów. Jako jedyna firma wdrożeniowa prowadziliśmy Warsztaty z wyliczania GHG dla etapy upraw na szkoleniach organizowanych przez Instytut Nafty i Gazu w Krakowie ( operatora systemu KZR INIG).