2017 created by Best Quality

  Sprawdź wszystkie systemy

  W górę!

IP NON GMO


 

Kontakt

Jesteś zainteresowany?  Skontaktuj się z nami!

 

logo BQ

 

Standard „SGS NON - GMO Supply Chain Standard” powstał w 2002 roku w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku na narzędzie pozwalające zweryfikować pochodzenie materiału żywnościowego / paszowego. Ponadto narzędzie to ma ułatwić sprawowanie nadzoru nad potencjalnymi zanieczyszczeniami w postaci GMO.

 

Obecność GMO w Polsce była tematem nabierającym coraz większego znaczenia wraz ze wzrostem świadomości konsumentów w tym zakresie. W Polsce udostępniono ten system do certyfikacji w Styczniu 2012 roku i na dzień dzisiejszy jest to program nieakredytowany. Właścicielem standardu jest jego twórca, czyli Firma SGS.

 

Standard SGS IP NON-GMO bazuje na opublikowanych w 2003 roku aktach prawnych regulujących znakowanie produktów GMO w żywności i paszach na terenie UE (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady – 1829/2003 oraz 1930/2003). To właśnie powyższe akty harmonizują wymagania z prawa Unii Europejskiej w tym także definicję produktów GMO oraz innych pojęć związanych z tematyką organizmów genetycznie modyfikowanych.

 

U podstaw standardu, oprócz wspomnianej wcześniej legislacji Europejskiej, leżą zasady HACCP oraz reguły niezależnych organizacji branżowych takich jak FOSFA czy GAFTA. Firmy chcące się ubiegać o uzyskanie certyfikatu musi przeprowadzić stosowną analizę zagrożeń ze szczególnym naciskiem na aspekt GMO, ocenić posiadane procesy i wyznaczyć stosowne punkty kontrolne (bądź punkty krytyczne) w których prowadzona będzie kontrola wchodzących do procesu elementów pod kątem zawartości pochodnych GMO.

 

Dla kogo dedykowany jest standard?

 

Standard kierowany jest do podmiotów produkcyjnych i handlowych chcących wykazać, że ich produkty są wolne od GMO i zgodne z wymogami prawa w tym zakresie.

Ponadto standard ten wymagany jest także od dostawców, którzy muszą przedstawić dowód swoim odbiorcom o nie stosowaniu surowców GMO.