ISO 9001:2015
logo BQ

ISO 9001


 

ISO 9001 to międzynarodowy standard wykorzystywany przez organizacje w 175 krajach, w ramach systemów zarządzania jakością Quality Management Systems (QMS). Największą zaletą normy ISO 9001 jest to, że może być ona stosowana przez wszystkie organizacje, niezależnie od ich wielkości i rodzaju.

 

 

Zalety z wdrożenia normy ISO 9001

 

W wielu tekstach źródłowych znaleźć można zalety wynikające z wdrożenia systemu w przedsiębiorstwie, do głównych zaliczyć możemy:

 

- zmniejszenie kosztów braków,

- zmniejszenie kosztów kontroli jakości,

- lepsze kontakty z klientami i dostawcami,

- większe zaufanie ze strony klientów,

- uzyskanie przewagi konkurencyjnej,

- efektywniejsze zarządzanie zasobami materialnymi,

- lepsza organizacja pracy,

- poprawienie i ujednolicenie obiegu dokumentacji,

- podniesienie morale pracowników.

 

Wdrożenie systemu ISO 9001 pozwala przedsiębiorstwom zwiększyć sprzedaż oraz podnieść swój udział w rynku, ponieważ orientuje firmę na klienta zdobywając jego zaufanie. Lojalność klienta wobec przedsiębiorstwa wydaje się być najlepszym miernikiem wysokiej jakości na rynku konkurencyjnym. Poza korzyściami zewnętrznymi, które wiążą się z korzystnym odnoszeniem się otoczenia do przedsiębiorstwa posiadającego wdrożony system ISO 9001, wymienia się również korzyści wewnętrzne związane z lepszą organizacją pracy oraz troską o dobro pracowników.

 

Bardzo ważną kwestią jest fakt, że warunkiem wstępnym, a niekiedy i niezbędnym do udziału w procedurach przetargowych jest posiadanie certyfikatu zgodnego z normą ISO 9001.

 

Normę tę opracowano tak, aby była ona zgodna z innymi normami systemów zarządzania jakością i specyfikacjami, między innymi: OHSAS 18001- System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ISO 14001- system zarządzania środowiskowego. Dzięki mechanizmom zarządzania zintegrowanego, normę ISO 9001 można bez problemu integrować w istniejącej strukturze działalności.

 

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami!

 

Kontakt

  W górę!

  Sprawdź wszystkie systemy

 2017 created by Best Quality