2017 created by Best Quality

AUDYT ZAMKNIĘCIA

 

 • ocena zgodności działań z RODO

 • raport wyników audytowych

 • określenie działań korygujacycyh

zdefiniowanie procesów, zidentyfikowanie zagrożeń, działania zapobiegawcze

 SZKOLENIE PRACOWNIKÓW

 

 • Szkolenie pracowników ze zdefiniowanych ryzyk, polityk, procedur

 • Praktyczne podejście dostosowane do szkolonej grupy 

Szkolenie pracowników ze zidentyfikowanych ryzyk, polityk i procedur RODO

DOSTOSOWYWANIE ŚRODOWISKA TELEINFORMATYCZNEGO

 

 • określenie środków IT przy uwzględnieniu oszacowanego ryzyka, spełniających  wymagania RODO

 • ocena  zastosowanych zabezpieczeń.

określenie środków IT przy oszacowaniu ryzyka RODO, ocena zastosowanych zabezpieczeń

 DOSTOSOWANIE DOKUMENTACJI

 

 • Przygotowanie klauzul, zgód, oświadczeń

 • Przygotowanie procedur i polityk, weryfikacja umów 

Dostosowywanie dokumentacji RODO, przygotowanie klauzul, zgód, oświadczeń, przygotowywanie procedur i polityki jakości, weryfikacja umów

WERYFIKACJA I DOSTOSOWANIE PROCESÓW

 

 • analiza realizowanych działań

 • wdrożenie procedur uwzględniających wymagania RODO  w poszczególnych procesach 

Weryfikacja i dostosowanie procesów, procedury RODO

ANALIZA RYZYKA

 

 • zdefiniowanie procesów zachodzących w organizacji,

 • zidentyfikowanie zagrożeń, ocena ryzyka ich wystąpienia, 

 • opracowanie działań zapobiegawczych dla zdefiniowanych ryzyk

 

 

Nasze doświadczenie we wdrażaniu systemów zarządzania jakością w kilkuset Firmach, z których wszystkie przeszły z wynikiem pozytywnym zewnętrzne audyty oceniające powoduje, że rozpoczynając współpracę z nami, mają Państwo pewność co do prawidłowego wdrożenia wymogów RODO w Państwa Przedsiębiorstwie. Ponadto nasi doradcy odpowiedzialni za wdrożenie u Państwa RODO posiadają ukończone studia podyplomowe z zasad Rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz stosowne doświadczenie w tym zakresie.

Zawsze podchodzimy do klienta w sposób indywidualny, nie oferujemy Państwu tzw. „gotowców”. Nie można prawidłowo wprowadzić wymogów RODO w przedsiębiorstwie, bez poznania zasad jego działania. Stąd, by cały proces przebiegł prawidłowo, w sposób dla Państwa zrozumiały, w zależności od wielkości Firmy, konieczne są u Państwa minimum dwie nasze wizyty.

 

 

Zachęcamy zatem do współpracy. W celu dowiedzenia się o więcej szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Audyt ozeny zgodności z RODO. Raporty, wyniki audytów, działania korygujące

  Sprawdź wszystkie systemy

  W górę!

Wdrożenie, audyt, szkolenia, dokumentacja, analiza ryzyka, procesy

RODO


 

Kontakt

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami!

 

 

Od 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy europejskiego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

 

Wprowadzają one bardzo szereg zmian, gdyż u podstaw legła bowiem zasada rozliczalności i obowiązek dokonywania szacowania ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych.

 

Nowe przepisy obligują przedsiębiorcę do podjęcia wielu nowych działań, m.in:

 

 • przekazywania informacji o przetwarzaniu danych osobowych ( obowiązek informacyjny),
 • prowadzenia czynności przetwarzania,
 • sporządzania umów o powierzeniu danych osobowych,
 • uzyskiwanie zgód na przetwarzanie danych osobowych
 • powoływanie Inspektora ochrony danych.

 

Nasza Firma wprowadzając u Państwa wymagania ów rozporządzenia zrobi to w sposób jak najmniej kolizyjny w odniesieniu do prowadzonej przez Państwa działalności. Będą jednocześnie mieli Państwo pewność, że Wasze przedsiębiorstwo spełnia wszystkie wymogi rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

 

W ramach naszej oferty proponujemy przygotowanie do spełnienia wymagań RODO poprzez:

logo BQ