2017 created by Best Quality

Agenci i brokerzy

Opakowania

Magazynowanie i dystrybucja

Produkty konsumenckie

Bezpieczeństwo żywności

  Sprawdź wszystkie systemy

  Kontakt

 British Retail Consortium

 

 

www.brcglobalstandards.com

 

 

BRC


 

Standard BRC Consumer Products

dla dóbr konsumenckich

 

 

 

Dlaczego wybrać Standard BRC ?

 

Celem standardu BRC jest jego praktyczne zastosowanie przynoszące korzyści dla wszystkich stron. Dzięki temu jest to znaczący i osiągalny standard dla producentów produktów konsumpcyjnych i ich klientów.

 

Zakres Standardu Produktów Konsumenckich BRC

 

Standard dot. produktów konsumenckich BRC jest skierowany do fabryk produkujących lub pakujących przede wszystkim nie-żywnościowe dobra konsumenckie od zabawek i tekstyliów, po kosmetyki i telewizory. Tylko kilka obszarów zostało wyłączonych z zakresu standardu, takie jak: witaminy, żywe rośliny, sypkie paliwa. Standard został zaprojektowany w taki sposób, aby ułatwić konsekwentną produkcję bezpiecznych produktów, które powinny spełniać normy jakości tak oczekiwanych przez końcowych klientów. Wymagania dla przedsiębiorstwa zależeć będą od produktów, które są wytwarzana i związanego z nimi ryzyka:

 

Grupa 1: wysokie ryzyko – potencjalnie należy zaadresować zarówno problemy higieny, jak i bezpieczeństwa, dotyczy np. branży kosmetycznej

 

Grupa 2: Potencjalne problemy związane z bezpieczeństwem lub ochroną środowiska dla specyficznych grup produktów, np. dla zabawek

 

Grupa 3: niskie ryzyko.

 

Standard podzielony jest na 8 sekcji:

 

1.    Zaangażowanie zarządu i ciągłe doskonalenie

 2.    Zarządzanie ryzykiem

 3.    System Zarządzania

 4.    Standardy zakładu

 5.    Kontrola produktu

 6.    Ocena zgodności produktu

 7.    Kontrola procesu

 8.    Personel

 

BRC jako osiągalny standard

 

Produkty zostały podzielone na 3 grupy produktów według standardu BRC umożliwiając teoretycznym wymaganiom ich praktyczne zastosowanie proporcjonalnie do potencjalnego ryzyka. Częstotliwość audytów jest odpowiednia do ryzyka produktu i dojrzałości firmy w miejscu produkcji.

 

 

Znaczenie standardu BRC

 

Wiele programów zarządzania jakością daje pewność, że firma posiada system zarządzania operacyjnego, a to na pewno pomaga klientom w upewnieniu się, że dana specyfikacja zostanie spełniona. Standardy BRC przynoszą dodatkową pewność, że rzeczywiste problemy związane z bezpieczeństwem i legalnością produktu zostały odpowiednio zaadresowane, a wszyscy audytorzy dokonujący kontroli są odpowiednio przeszkoleni i doświadczeni. 

Standard Agentów i Brokerów

BRC Agent & Broker

 

 

 

Dlaczego wybrać Standard Agentów i Brokerów BRC ?

 

Wprowadzony w 2014 światowy standard agentów i brokerów zapewnia kluczową certyfikację dla firm, które świadczą usługi zakupów, transportu lub dystrybucji produktów w łańcuchu dostaw. Agenci i brokerzy zapewniają krytyczne ogniwo w ruchu i handlu produktami, mają wpływ na bezpieczeństwo produktów oferowanych przez dostawców oraz na standardy jakości. Ten globalny standard jest zaprojektowany w taki sposób, aby promować najlepsze praktyki bezpieczeństwa produktów, jakość oraz kryteria operacyjne wymagane do wypełnienia zobowiązań w zakresie przestrzegania prawa i ochrony konsumentów.

 

Zakres Standardu Agentów i Brokerów BRC

 

Standard Agentów i Brokerów został opracowany w celu stworzenia ram dla przedsiębiorstw do zarządzania bezpieczeństwem i jakością produktów w przemyśle spożywczym i opakowań. Kierowany jest do firm, które świadczą usługi zakupu, transportu lub dystrybucji produktów.

 

Standard podzielony jest na 5 sekcji:

1.    Zaangażowanie zarządu i ciągłe doskonalenie

 2.    System zarządzania ryzykiem

 3.    System Zarządzania Jakością bazujący na ISO 9000

 4.    Dostawcy oraz zarządzanie zlecanymi usługami

 5.    Personel

 

Dodatkowe dobrowolne moduły obejmują hurt oraz usługi, w tym zawieranie kontraktów, inspekcje produktów oraz odzyskiwanie odpadów i recykling.

 

Zaufanie Klientów

 

Nie jest istotne czy reprezentujesz dostawcę stabilnie operującego na globalnym rynku, czy też dostawcę bazującego na rynkach wschodzących – standard BRC zapewni Twoim klientom zaufanie do programu zarządzania łańcuchem dostaw w zakresie bezpieczeństwa żywności w Twojej firmie. Wielu sprzedawców, właściciele marek oraz przetwórcy i producenci opakowań wspierają używanie standardu BRC i akceptują go, jako część własnego procesu zatwierdzania dostawców. Certyfikat służy również, jako narzędzie marketingowe poprzez pokazywanie logo BRC na materiałach promocyjnych, materiałach drukowanych oraz stronie internetowej www Twojej firmy. Twoja firma pojawi się również w oficjalnym katalogu BRC, co daje dalsze uznanie.

 

BRC jako osiągalny i opłacalny standard

 

Standard agentów i brokerów BRCzostał opracowany przez ekspertów, jest bardzo szczegółowy i rygorystyczny w swoich postanowieniach, a jednocześnie bardzo prosty do zrozumienia. Standard jest zaprojektowany w taki sposób, aby odzwierciedlał najlepsze praktyki i ułatwiał proces ciągłego doskonalenia poprzez dobrze uformowany system zarządzania bezpieczeństwem produktu. Celem standardu jest zapewnienie, że jakość i bezpieczeństwo produktów są utrzymywane i, że zaufanie klienta jest przestrzegane podczas audytów i certyfikacji. BRC oferuje kompleksowy pakiet wsparcia dla firm rozpoczynających swoją drogę ku certyfikacji BRC

 

Standard Magazynowania i Dystrybucji

BRC Storage & Distribution Standard

 

 

 

Dlaczego wybrać Standard Magazynowania i Dystrybucji BRC ?

 

Standard Magazynowania i Dystrybucji BRC został wprowadzony po raz pierwszy w 2006 roku. Standard zapewnia niezbędne powiązanie pomiędzy standardami produkcyjnymi BRC, a końcowym klientem, sprzedawcy i firm gastronomicznych. Standard został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić najlepsze możliwe praktyki w magazynowaniu i dystrybucji produktów, promuje również ciągłe doskonalenie praktyk operacyjnych.

 

Zakres Standardu Magazynowania i Dystrybucji BRC

 

Standard został zaprojektowany, aby objąć wszystkie działania, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo, jakość i legalność produktów magazynowanych i dystrybuowanych, jak również na inne usługi świadczone przez firmy z sektora magazynowania i dystrybucji. Standard nie obejmuje innych, równie ważnych wymagań w branży, takich jak: zdrowie i bezpieczeństwo, ochrona środowiska, czy zagadnień etycznych.

 

Standard podzielony jest na 8 sekcji:

1.    Zaangażowanie zarządu i ciągłe doskonalenie

 2.    System zarządzania ryzykiem

 3.    System Zarządzania Jakością bazujący na ISO 9000

 4.    Standardy zakładu oraz normy budowlane

 5.    Standardy obsługi pojazdów

 6.    Zarządzanie obiektem

 7.    Dobre praktyki operacyjne

 8.    Personel

 

Dodatkowe dobrowolne moduły obejmują hurt oraz usługi, w tym zawierani kontraktów, inspekcje produktów oraz odzyskiwanie odpadów i recykling.

 

Zaufanie Klientów

 

Nie jest istotne czy reprezentujesz dostawcę stabilnie operującego na globalnym rynku, czy też dostawcę bazującego na rynkach wschodzących – standard BRC zapewni Twoim klientom zaufanie do programu zarządzania łańcuchem dostaw w zakresie bezpieczeństwa żywności w Twojej firmie. Wielu sprzedawców, właściciele marek oraz przetwórcy i producenci opakowań wspierają używanie standardu BRC i akceptują go jako część własnego procesu zatwierdzania dostawców. Certyfikat służy również jako narzędzie marketingowe poprzez pokazywanie logo BRC na materiałach promocyjnych, materiałach drukowanych oraz stronie internetowej www Twojej firmy. Twoja frima pojawi się również w oficjalnym katalogu BRC, co daje dalsze uznanie.

 

BRC jako osiągalny i opłacalny standard

 

Standard Magazynowania i Dystrybucji BRC został opracowany przez ekspertów, jest bardzo szczegółowy i rygorystyczny w swoich postanowieniach, a jednocześnie bardzo prosty do zrozumienia. Standard jest zaprojektowany w taki sposób, aby odzwierciedlał najlepsze praktyki i ułatwiał proces ciągłego doskonalenia poprzez dobrze uformowany system zarządzania bezpieczeństwem produktu. Celem standardu jest zapewnienie, że jakość i bezpieczeństwo produktów podczas magazynowania i dystrybucji są utrzymywane i, że zaufanie klienta jest przestrzegane podczas audytów i certyfikacji. BRC oferuje kompleksowy pakiet wsparcia dla firm rozpoczynających swoją drogę ku certyfikacji BRC. 

Standard BRC IoP dla opakowań 

 

 

 

Dlaczego wybrać Standard Opakowań BRC ?

 

Standard opakowań BRC jest wiodącą globalną marką uznaną przez tysiące klientów na całym świecie. Do tej pory certyfikowano ponad 2000 dostawców w ponad 70 krajach na całym świecie.

 

Zakres Standardu Opakowań BRC

 

Standard opakowań BRC może być stosowany przez każdego producenta produkcji opakowań dla wszystkich typów produktów – od żywności do produktów konsumenckich. BRC standard dla opakowań jest zaprojektowany, aby ułatwić przyjęcie dobrych praktyk produkcyjnych i wspomagających systemy zarządzania jakością. Pomoże to w produkcji bezpiecznych materiałów opakowaniowych, które spełniają poziom jakości oczekiwanego przez klientów.

 

Standard dzieli branżę opakowań na pięć istotnych obszarów:

- szkło,

- papier i tektura,

- metale i wyroby z puszki,

- tworzywa sztuczne – metriały sztywne i giętkie,

- drewna i inne materiały.

 

Rozpoznaje również dwa poziomy ryzyka higieny związanej z różnymi rodzajami materiałów opakowaniowych. Są to kategorie:

- wysokiego ryzyka mające zastosowanie do materiałów wchodzących w bezpośredni kontakt z żywnością.

- niskiego ryzyka mające zastosowanie do materiałów nie mających bezpośredniego kontaktu z żywnością.

 

Standard podzielony jest na 6 sekcji:

 

1.    Zaangażowanie zarządu i ciągłe doskonalenie

Aby system opakowań był skuteczny zarząd i kierownictwo firmy jest zobowiązane do stosowania standardu i jego dalszego rozwoju.

 

2.    System zarządzania ryzykiem

Podstawą systemu opakowań jest efektywna ocena ryzyk, które bazują na zasadach uznanych przez międzynarodowy system Kodeksu Żywnościowego.  

 

3.    System Zarządzania Jakością

Określa wymagania dotyczące jakości produktów oraz praktyk higieny opierając się na zasadach ISO 9000. Obejmuje to wymagania dotyczące specyfikacji produktów, zatwierdzania dostawców, śledzenia i zarządzania incydentami i wycofywania produktów.

 

4. Standardy zakładu

Określa oczekiwania dla środowiska produkcyjnego, w tym układ, utrzymanie budynków i urządzeń, czyszczenie, zwalczanie szkodników, gospodarka odpadami.

 

5. Kontrola produktu i procesu

Zawiera wymogu dotyczące projektowania produktu i etapu rozwoju, w tym zarządzania alergenami i składnikami pochodnymi, opakowania produktu, inspekcje i testowanie i kontrolę.

 

6. Personel

Określa standardy potrzebne do szkolenia pracowników, odzieży ochronnej i higieny osobistej.    

 

Zaufanie Klientów

 

Nie jest istotne czy reprezentujesz dostawcę stabilnie operującego na globalnym rynku, czy też dostawcę bazującego na rynkach wschodzących – standard BRC zapewni Twoim klientom zaufanie do programu zarządzania łańcuchem dostaw w zakresie bezpieczeństwa żywności w Twojej firmie. Co więcej, poprzez poprawę bezpieczeństwa żywności, standard będzie również pomocny w redukcji odpadów, skarg oraz reklamacji produktów. Certyfikat służy również jako narzędzie marketingowe poprzez pokazywanie logo BRC na materiałach promocyjnych, materiałach drukowanych oraz stronie internetowej www Twojej firmy. Twoja frima pojawi się również w oficjalnym katalogu BRC, co daje dalsze uznanie.

 

BRC jako osiągalny i opłacalny standard

 

Standard BRD został opracowany przez ekspertów przemysłu spożywczego, jest on bardzo szczegółowy i rygorystyczny w swoich postanowieniach, a jednocześnie bardzo prosty do zrozumienia. Bazuje on na zdrowym rozsądku, podejściu opartym na ryzyku i oferuje jasną drogę opisaną krok po kroku, w kierunku uzyskania certyfikacji. Istnieje również kompleksowy pakiet wsparcia dla firm pragnących dopiero rozpocząć przygotowania w kierunku certyfikacji BRC. Proces certyfikacji jest bardzo prostu, dlatego też nie ma żadnych dodatkowych ukrytych kosztów. Jeżeli Twoja firma jest przekonana o bezpieczeństwu żywności, to jedynym kosztem będzie koszt samego audytu. System opakowań BRC obecnie jest dostępny w czterech językach, z dalszymi tłumaczeniami w toku. Globalne uznanie standardu przez klienta zmniejsza także dodatkowe kosztowne potrzeby duplikatu audytów. 

Standard Bezpieczeństwa Żywności BRC

 

 

Dlaczego wybrać standard bezpieczeństwa żywności BRC ?

 

Standard bezpieczeństwa żywności BRC jest wiodącą globalną marką uznaną przez tysiące klientów na całym świecie. Do tej pory certyfikowano ponad 15 000 dostawców w ponad 100 krajach na całym świecie.

 

Zakres Standardu Bezpieczeństwa Żywności BRC

 

Standard BRC może być wykorzystywany przez wszystkie jednostki przetwarzania żywnością, gdzie żywność jest przetwarzana i pakowana. Mogą to być podstawowe produkty, takie jak świeża żywność, poprzez rzeźnie i obróbkę i przetworzonej żywności, do konserw i gotowych do spożycia produktów. BRC Standard został zaprojektowany aby pomóc ustanowić dobre praktyki produkcyjne, dlatego też po certyfikacji BRC Twoja firma będzie produkowała bezpieczną żywność, która spełnia poziom jakości oczekiwanego przez Twoich klientów.

 

Standard podzielony jest na 7 sekcji:

 

 1.    Zaangażowanie zarządu i ciągłe doskonalenie

Aby system bezpieczeństwa żywności był skuteczny zarząd i kierownictwo firmy jest zobowiązane do stosowania standardu i jego dalszego rozwoju.

 

2.    Plan bezpieczeństwa żywności (HACCP)

Podstawą systemu bezpieczeństwa żywności jest efektywny HACCP – program na podstawie wymagań uznanych przez międzynarodowy Kodeks Żywnościowy.

 

3.    Bezpieczeństwo żywności oraz System Zarządzania Jakością

Określa wymagania dotyczące zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności opierając się na zasadach ISO 9000. Obejmuje to wymagania dotyczące specyfikacji produktów, zatwierdzania dostawców, śledzenia i zarządzania incydentami i wycofywania produktów.

 

4.     Standardy zakładu

Określa oczekiwania dla środowiska produkcyjnego, w tym układ, utrzymanie budynków i urządzeń, czyszczenie, zwalczanie szkodników, gospodarka odpadami.

 

5.      Kontrola produktu

Zawiera wymogu dotyczące projektowania produktu i etapu rozwoju, w tym zarządzania alergenami i składnikami pochodnymi, opakowania produktu, inspekcje i testowanie i kontrolę.

 

6.     Kontrola procesu

Obejmuje utworzenie i utrzymanie bezpiecznej kontroli procesu, masy urządzeń, objętościowej i ilościowej kalibracji, zapewnia, że udokumentowany HACCP jest stosowany w praktyce.

 

7.      Personel

Określa standardy potrzebne do szkolenia pracowników, odzieży ochronnej i higieny osobistej.    

 

Zaufanie Klientów

 

Nie jest istotne czy reprezentujesz dostawcę stabilnie operującego na globalnym rynku, czy też dostawcę bazującego na rynkach wschodzących – standard BRC zapewni Twoim klientom zaufanie do programu zarządzania łańcuchem dostaw w zakresie bezpieczeństwa żywności w Twojej firmie. Co więcej, poprzez poprawę bezpieczeństwa żywności, standard będzie również pomocny w redukcji odpadów, skarg oraz reklamacji produktów. Certyfikat służy również jako narzędzie marketingowe poprzez pokazywanie logo BRC na materiałach promocyjnych, materiałach drukowanych oraz stronie internetowej www Twojej firmy. Twoja frima pojawi się również w oficjalnym katalogu BRC, co daje dalsze uznanie.

 

BRC jako osiągalny i opłacalny standard

 

Standard BRD został opracowany przez ekspertów przemysłu spożywczego, jest on bardzo szczegółowy i rygorystyczny w swoich postanowieniach, a jednocześnie bardzo prosty do zrozumienia. Bazuje on na zdrowym rozsądku, podejściu opartym na ryzyku i oferuje jasną drogę opisaną krok po kroku, w kierunku uzyskania certyfikacji. Istnieje również kompleksowy pakiet wsparcia dla firm pragnących dopiero rozpocząć przygotowania w kierunku certyfikacji BRC. Proces certyfikacji jest bardzo prostu, dlatego też nie ma żadnych dodatkowych ukrytych kosztów. Jeżeli Twoja firma jest przekonana o bezpieczeństwu żywności, to jedynym kosztem będzie koszt samego audytu. System bezpieczeństwa żywności BRC obecnie jest dostępny w dziesięciu językach, z dalszymi tłumaczeniami w toku. Globalne uznanie standardu przez klienta zmniejsza także dodatkowe kosztowne potrzeby duplikatu audytów.

 British Retail Consortium

 

 

  Kontakt

  Kontakt

  Kontakt

  Kontakt

Opakowania

Agenci i brokerzy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magazynowanie i dystrybucja

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkty konsumenckie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpieczeństwo

żywności

  W górę!

  W górę!

  W górę!

  W górę!

  W górę!

  W górę!

BRC


 

Kontakt

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami!

 

logo BQ