logo BQ

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) jest systemem, który identyfikuje, szacuje i kontroluje wszystkie zagrożenia bezpieczeństwa żywności. Można go najkrócej określić jako system zapewniania bezpieczeństwa żywności.

Tradycyjny sposób badania wyrobów gotowych polegający na wyrywkowym pobieraniu i badaniu próbki z partii wyrobów gotowych, nie gwarantuje ich bezpieczeństwa. W systemie HACCP główny nacisk związany z nadzorem nad żywnością kładzie się na przyczyny zagrożeń bezpośrednio w miejscu ich powstawania ( a również podczas magazynowania i transportu ).

HACCP jest systemowym postępowaniem mającym na celu identyfikację zagrożeń jakości zdrowotnej żywności oraz ryzyka ich wystąpienia, podczas wszystkich etapów procesów produkcji i dystrybucji żywności. Jest to również system, który kontroluje i opanowuje wszystkie zagrożenia istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa konsumenta i ochrony jego zdrowia.

HACCP chroni interesy konsumenta dając mu pewność bezpieczeństwa i wysokiej jakości zdrowotnej nabywanych produktów spożywczych. Chroni również interesy producenta, który prowadząc w odpowiedni i udokumentowany sposób proces produkcyjny może udowodnić, że robi wszystko aby wytworzyć produkt bezpieczny dla zdrowia.

System HACCP obejmuje siedem podstawowych zasad:

1. Przeprowadzenie analizy zagrożeń


2. Określenie krytycznych punktów kontroli ( CCP )


3. Ustalenie wartości krytycznych

 

4. Opracowanie systemu monitorowania w każdym CCP

 

5. Ustalenie działań korygujących

 

6. Ustalenie procedur weryfikacyjnych

 

7. Prowadzenie dokumentacji

CELEM  SYSTEMU HACCP  

jest wyeliminowanie zagrożenia już od momentu powstania surowca dając konsumentowi bezpieczny produkt.

 

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami!

 

Kontakt

HACCP


 

  W górę!

  Sprawdź wszystkie systemy

 2017 created by Best Quality